Bij House of Groningen hechten we grote waarde aan een inclusieve omgeving, waarin iedereen zich welkom voelt, ongeacht hun seksuele oriëntatie, etniciteit of genderidentiteit. Daarom willen we graag extra aandacht besteden aan een bijzondere gelegenheid, namelijk de Nationale Dag van Zichtbaarheid en Acceptatie (Coming Out Day)! Op deze dag, die jaarlijks op 11 oktober wordt gevierd, vieren we de vrijheid om te zijn wie we willen zijn. In dit artikel zullen we bespreken waarom deze dag zo belangrijk is en waar de Lgbtqia+-gemeenschap terecht kan voor steun, informatie en verbondenheid.

Waarom coming out day?
Vandaag is het de Internationale Coming Out Day. Deze dag werd op 11 oktober 1988 voor het eerst gehouden in de Verenigde Staten. Het begon na een demonstratie, die volgde na een uitspraak van de rechter. De rechter vond dat homoseksuele handelingen verboden moesten worden. Een half miljoen mensen was het niet met de rechter eens en ging protesteren. Op 11 oktober 2009 volgde Nederland met de eerste officiële Coming Out Day. Hier vieren we dat iedereen openlijk hun seksuele voorkeur mag tonen. Dit proces, ook wel “uit de kast komen” genoemd, moedigt individuen aan om trots te zijn op hun ware zelf. Dit zonder angst voor afwijzing of discriminatie.

Hoewel we vooruitgang hebben geboekt in de erkenning en acceptatie van de Lgbtqia+-gemeenschap, worden leden nog steeds geconfronteerd met uitdagingen zoals intimidatie, bedreiging en geweld. Daarom is het van cruciaal belang dat we extra aandacht besteden aan het bevorderen van acceptatie en begrip.

Er zijn diverse organisaties en initiatieven die zich inzetten voor de Lgbtqia+-gemeenschap en een veilige omgeving bieden waarin mensen steun, informatie en verbondenheid kunnen vinden. 

COC Groningen – Drenthe
Bij COC Groningen – Drenthe kun je je aansluiten bij een werkgroep voor uiteenlopende doelgroepen die regelmatig activiteiten organiseren. Wil je meer informatie hierover of je aansluiten bij een werkgroep? Check dan de website van COC.

We hopen op een samenleving waarin iedereen zich geaccepteerd en gewaardeerd voelt. 

Op zoek naar een woonruimte in Groningen? Check snel het actuele aanbod en voel je welkom in House of Groningen.